سوءاستفاده از کنوانسیون‌های بین‌المللی

در ادامه موضوع بررسی ابعاد جنگ تمام‌عیار اقتصادی آمریکا علیه ایران، در این موضوع سوءاستفاده آمریکا از کنوانسیون‌های بین‌المللی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. *** د‌ـ […]