ابهامات فراوان در بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور

بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد امسال و به‌صورت الکترونیکی در حال برگزاری است. در این انتخابات […]