گفت و گوی اقتصادی | ضرورت های اصلاح ساختار بودجه

با حضور دکتر علی قاسمی(تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی) و ارتباط تلفنی با دکتر مجتبی رضاخواه(عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس)، جعفر قادری(عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس) و […]